Denní stacionář Alvalída

 

motto:

„Jsme symbolické schránky, úkryty, které otevíráme v důvěřivosti, abychom v nich nalézali další skrýše, drobnější a tajuplnější."

Henry James


Poslání Denního stacionáře Alvalída:

Posláním Denního stacionáře Alvalída v Liberci je poskytovat ambulantní sociální služby dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Naší snahou je podporovat co největší soběstačnost uživatelů a důstojný způsob života podle jejich individuálních potřeb a přání.


Cílová skupina:

Denní stacionář Alvalída poskytuje sociální služby dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 7 do 64 let. Skupina je koedukovaná. Skupina se dělí na menší v návaznosti na různé životní potřeby a etapy. Jiné jsou potřeby a cíle dětí, jiné dospívajících a jiné dospělých. Sociální služby v Denním stacionáři Alvalída jsou určeny lidem, jejichž znevýhodnění vyžaduje stálou podporu a pomoc jiné osoby.


Zásady naší služby:

- Úcta k jedinečnosti uživatele
- Individuální přístup k uživatelům
- Motivace k soběstačnosti
- Vytváření bezpečného prostoru
- Příjemné, podnětné prostředí a atmosféra


Cíle naší služby:

- Podporovat rozvoj osobnosti uživatelů, jejich míru soběstačnosti. Zejména ve zvládání sebeobsluhy a v získávání, rozvíjení, upevňování vědomostí, schopností, dovedností a návyků
- Podporovat prosazování vlastní vůle uživatelů v souladu s jejich individuálními možnostmi
- Poskytovat podporu při začleňování do běžného života

 


 


Služba Denního stacionáře Alvalída obsahuje tyto základní činnosti:


- pomoc při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- základní sociální poradenstvíProvoz Denního stacionáře:
pondělí - pátek od 6:00 do 16:00:

Kapacita:
21 uživatelů
 
V budově je instalována elektrická schodišťová plošina k odstranění bariér pro uživatele s omezenou pohyblivostí a pohybující se pomocí vozíku.

Věkové rozpětí uživatelů:
1. mladší děti (7 – 10 let), starší děti (11-15)
2. mládež (16 – 18 let)
3. mladí dospělí (19 - 26 let)
4. dospělí (27 - 64 let)Sociální služba Denního stacionáře ALVALÍDA je
poskytnuta za finanční podpory Libereckého kraje.Sociální služba Denního stacionáře Alvalída je podpořena z rozpočtu statutárního města LiberecPodporuje nás Nadace naše dítěPodporuje nás Nadace Euronisa
WebZdarma.cz