Základní škola Alvalída, s.r.o.

motto:
„Cestu tvoříme tím, že jdeme….“
                                                         Paolo Freire


Posláním Základní školy Alvalída, s.r.o. je poskytovat dětem a mládeži s mentálním a kombinovaným postižením základní vzdělání a služby, které směřují k jejich co možná největší seberealizace a pozdějšímu pracovnímu uplatnění.

Základní škola Alvalída, s.r.o. poskytuje vzdělávání v programu Základní školy a v programu Základní školy speciální.              

Škola je organizována v režimu malotřídní školy – 1 třída Základní školy (6 žáků) a 1 třída v Základní škole speciální (6 žáků).
V Základní škole vyučujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu:

"Spolu na cestě za poznáváním..."


Kapacita školy: 12 žáků


Naše škola úspěšně ukončila projekt "Inovace ZŠ Alvalída" z projektu EU peníze školám.
V rámci klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT byly vytvořeny 3 sady digitálních učebních materiálů DUM pro 3 tématické oblasti podle našeho výběru. Každá sada obsahuje 20 materiálů.

Vytvořili jsme sady:  1. "Já člověk..."
2. "Svět kolem mne..."
3. "Co dělám..."

V rámci klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti byly vytvořeny 2 sady vzdělávacích materiálů do předmětů: Smyslová výchova a Komunikace. Každá sada obsahuje 36 vzdělávacích digitálních  materiálů.
Věškeré DUM jsou vlastní tvorbou. Všechny sady jednotného stylu jsou uzpůsobeny potřebám našich žáků - žáci s mentálním a kombinovaným postižením. Díky novému vybavení lze všechny materiály tisknout, laminovat, opatřovat je suchým zipem, stříhat je podle potřeby výuky. Sady jsou k nahlédnutí u ředitele školy.