kontakty
ALVALÍDA, z.s.

ALVALÍDA, z.s. byl původně Sdružením občanů při výchovném a vzdělávacím zařízení ALVALÍDA, které zniklo v Liberci roku 1992 jako nestátní nezisková organizace působící ve prospěch dětí, mládež a dospělých lidí s postižením. Cílem bylo poskytovat kvalitní alternativu ke stávající péči o lidi s postižením. Jednalo se o vytvoření denního zařízení rodinného typu s komplexními a navazujícími službami pro děti, mládež a dospělé s těžšími formami mentálního a kombinovaného postižení. Sdružení bylo zakladatelem a od roku 1992 poskytovatelem služeb Denního stacionáře Alvalída.
Od roku 2016 jsme vedeni jako zapsaný spolek ALVALÍDA, z.s. a stále poskytujeme sociální službu Denního stacionáře ALVALÍDA.WebZdarma.cz